Avancerad sanering

Oavsett om det rör sig om en utspilld vätska, förorening pga djur, rökskada eller mögel så kan
en avancerad sanering åtgärda det mesta. Förklara er situation för oss så hjälper vi er!

Avancerad sanering

Allt från en utspilld läskflaska till ett totalt mögelangrepp i hela kupéutrymmet kan kräva en sanering. Det är viktigt att spåra orsaken till lukten/obehaget.

Källan till problemet måste tas bort för att resultat ska bli bra. För att sedan helt kunna bryta ner de organismer/lukter som finns i bilen måste bilen behandlas med rätt kemikalier. Vi är specialister på sanering då vår personal har genomgått saneringsutbildning. Vi har den utrustning och de kemikalier som behövs för att lösa problemen. Görs inte saneringen fullständigt finns det källan till problemet inte försvinner och att arbetet måste göras om.

Några exempel på händelser som krävt saneringsarbeten i bilar:

  • Hunden/katten har förorenat
  • Någon har rökt i bilen
  • Bilar i garage vid bränder
  • Mögel i kupéutrymmet
  • Du spiller något som är svårt att avlägsna och som luktar illa
  • Dålig lukt i allmänhet