Solfilm till fastighet

Genom att montera solfilm på fastighetens rutor kan man minska energianvändningen till luftkonditionering med upp till 50 %. Vi monterar även reflekterande film (spegelfilm) på de ställen där man vill minska insynen.

Solfilm till fastighet

Genom att montera fastighetsfilm på fastighetens rutor kan man minska energianvändningen till luftkonditionering med upp till 50 %. Vi monterar också reflekterande film på de ställen där man vill minska insynen.

Att montera solfilm på fönstren i hemmet eller på kontoret kan lösa många problem och ge flera fördelar. Förutom att luftkonditioneringen kan användas mer sparsamt på sommaren och oönskad insyn förhindras, skyddar filmen även möbler från att solblekas och ger lokalen/rummet ett mer dämpat ljusflöde. Filmen kan också förändra utseendet högst påtagligt genom att man monterar en tonad eller frostad film. Det finns även säkerhetsfilmer som monteras för att försvåra inbrott eller förhindra skador i samband med glassplitter.

Vi monterar även solfilm på bilar.